Den 16 januari blev HHC-O och THC-P olagliga i Sverige - här är de nya cannabinoiderna

Den 16 januari blev HHC-O och THC-P olagliga i Sverige - här är de nya cannabinoiderna

Har du missat de nya super-cannabinoiderna THC-B, THC-JD och THC-H?

Den 16 januari markerades en viktig förändring i Sveriges lagstiftning kring cannabinoider. Två specifika föreningar, HHC-O och THC-P, blev olagliga och narkotikaklassade. Detta beslut har fått betydande uppmärksamhet från både allmänheten, politiker, återförsäljare och konsumenter. I den här artikeln kommer vi att utforska dessa nya cannabinoider och deras påverkan på lagstiftningen.

 

1. THC-B 

THC-B är en cannabinoid som har börjat dyka upp i det svenska samtalet om cannabis. Även om dess egenskaper och effekter inte är lika välutforskade som dess kusiner THC och CBD, har det varit föremål för intresse på grund av dess potentiella hälsofördelar. THC-B har en annorlunda kemisk struktur än traditionellt THC, men kroppens receptorer reagerar snarlikt på bägge vilket ger THC-B den mest liknande entourage känsla jämfört med THC än någon tidigare "alternativ" cannabinoid.
Positiva effekter kan vara smärtlindring eller motverka sömnproblem och stress.

 

2. THC-H - En närmare titt

THC-H är en annan relativt okänd cannabinoid som har börjat pratas om. Forskning indikerar att THC-H har liknande egenskaper som THC, men med en mildare psykoaktiv effekt. Dess potentiella medicinska tillämpningar är ännu inte fullt förstådda, men dess närvaro på marknaden har väckt nyfikenhet bland användare och forskare.

3. THC-JD 

THC-JD är en relativt ny cannabinoid, och det finns begränsad information om dess egenskaper. Forskning pågår för att förstå dess potentiella terapeutiska effekter och hur den skiljer sig från andra cannabinoider. THC-JD har ännu inte fått samma uppmärksamhet som andra föreningar, men det finns en ökande nyfikenhet kring dess roll i cannabisväxten.

4. HHC-O - En syntetisk cannabinoid på nedgång

HHC-O, eller hexahydrocannabinol, är en syntetisk cannabinoid som precis blev olaglig i Sverige den 16 januari. Denna förening har varit föremål för oro inom hälso- och rättskretsar. Dess potentiella biverkningar och långsiktiga effekter är inte fullt ut förstådda, och förbudet har som offentlig anledning varit att "skydda allmänhetens hälsa". Medans andra stora EU länder så som Tyskland väljer att avkriminalisera cannabis och går mot en legalisering, ligger Sverige tyvärr ljusår bakom vad gäller både forskning inom ämnet och en extremt konservativ och outbildad syn bland beslutsfattare och politiker inom ämnet.

5. THC-P - En kontroversiell förening

THC-P, även känd som tetrahydrocannabiphorol, är en annan cannabinoid som även den blev olaglig den 16 januari i Sverige. Dess kontroversiella rykte och påstådda potenta effekter har gjort den till en hett debatterad förening. Forskning om THC-P fortsätter för att avgöra dess verkliga påverkan på människors hälsa. Den mest jämförbara lagliga varianten av THC-P är nu THC-B vapes som även kommer att komma i form av THC-B gummies och oljor.

 

Slutsatser och Konsekvenser

Förändringarna i lagstiftningen kommer att påverka användare och leverantörer av dessa cannabinoider. Det är viktigt att vara medveten om de nya reglerna och överväga alternativa cannabinoider med kända effekter och laglig status.

 

 

Källor: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2023/november/folkhalsomyndigheten-foreslar-att-13-substanser-klassificeras-som-narkotika-eller-halsofarlig-vara/ 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/12/beslut-om-narkotikaklassning-och-forbud-mot-flera-nya-substanser/

https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/lakemedelsverket-foreslar-okad-samverkan-mellan-myndigheter-kring-thc-produkter

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/kommentar/2023/12/nya-cannabinoider-skapar-problem-vid-drogtestning/

https://kuriren.nu/bli-prenumerant/artikel/re6q43zl/nk-bd-0kr-dp_week

https://vapeiano.se/


Retour au blog